Večer spektrálnej hudby s Quasars Ensemble (12. máj 2017, 19.00)

Gérard Grisey

Spektrálna hudba je metóda kompozície vyvinutá v 70-tych rokoch 20. storočia, vďaka počítačovej analýze sfarbenia zvuku akustických i elektronických nástrojov. Techniky kompozície spektrálnej hudby rozvinuli najmä francúzski skladatelia Tristan Murail a Gérard Grisey. Dielo druhého menovaného s názvom „Vortex Temporum“ preto nebude chýbať na koncerte venovanom tomuto druhu hudby v podaní orchestra Quasars Ensemble v Slovenskom rozhlase.

piatok 12. mája 2017 o 19.00, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Mýtna 1, Bratislava

Vstupné: 8€ / 4€, kúpiť lístok