Konferencia "Inovatívne mesto", Košice (24.‑25. máj 2012)

Prvá medzinárodná konferencia “Inovatívne mesto” sa bude konať 24. až 25. mája v Košiciach.

Verejné priestory sú kľúčovým stavebným prvkom mesta a súčasťou mestského prostredia, ktoré sa neustále vyvíja. Projekty v súčasnosti vyvíjané v rámci mnohých európskych miest poskytujú konkrétne príklady pre diskusiu o rozličných spôsoboch ako navrhovať, vytvárať, upravovať, či spravovať nové verejné priestory a prispôsobiť ich modernému spôsobu života a zároveň uspokojiť potreby mesta a jeho obyvateľov. Takéto projekty potrebujú inovatívne riešenia a komplexný prístup. Inovácie v rôznych oblastiach a uplatňovanie inovácií v správe mesta sú kľúčové otázky novej mestskej politiky a nových mestských priestorov.

Subjekty podieľajúce sa na tvorbe a riadení mestskej politiky sú veľmi rôznorodé. Dlhodobé strategické vízie rozvoja a dobrá koordinácia medzi rozličnými aktérmi sú základnými prvkami modernej správy miest. Ako laboratórium nových myšlienok, experimentov a riešení, je mesto aktívny hráč, ktorý môže rozhodnúť a podporovať inovácie. Podpora dynamiky individuálnej a kolektívnej tvorivosti, najmä prostredníctvom projektu Košice-Interface 2013, je zameraná na zvýšenie atraktívnosti a konkurencieschopnosti Košíc na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

 

Programme Conf KE 24-25mai

24 MAI

Conference room of the library of the TUKE - Bozeny Nemcovej 7

 • 08:30 - 09:00 / Registration
 • 09:00 - 09:30 / Official opening (French Embassy / TUKE / Kosice)
 • 09:30 - 10:15 / Opening speech by Mr. Attila Tóth (Slovakia)
 • 10:15 - 10:30 / Coffee break
 • 10:30 - 12:30 / Session 1 : "Innovation, citizenship and local governance"
  • Moderator : Mrs. Alena Kubova-Gauche (France), architect, lecturer at the Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon.
  • Mrs. Florence Durand-Tornare (France), delegate and founder of the association "Villes internet" (Internet cities).
  • Mr. Michel Thiollière (France), mayor of the city of Saint-Etienne from 1994 to 2008 and president of Saint Etienne Métropole from 1996 to 2008, senator from 2001 to 2010.
  • Representative of the municipality of Kosice (Slovakia) or Mr. Michal Hladky, project manager Kosice 2013
  • Representative of the municipality of Maribor (Slovenia)
 • 12:30 - 14:00 / Lunch
 • 14:00 - 16:00 / Session 2 : "Innovation in different fields and the urban living environment"
  • Moderator : Mr. Martin Drahovsky (Slovakia), former main architect of the city of Kosice and vice-president of the IUA.
  • Mrs. Blanka Berkyová (Slovakia), project manager Kosice 2013
  • Mrs. Ariane Bieou (France), coordinator of the European network IN SITU
  • Mr. Hans Venhuizen (Netherlands), founder and director of the Bureau Venhuizen
  • Mr. Sergej Korsakov (Russia), Cardboardia
 • 16:00 - 16:15 / Coffee break
 • 16:15 - 17:00 / Conclusion by Mr. Juraj Koban (Slovakia), Dean of the Faculty of Arts of the TUKE

25 mai

Conference room of the scientific library - Pribinova 1

 • 09:00 - 11:15 / Technical visits
 • 11:15 - 11:30 / Coffee break
 • 11:30 - 12:30 / Final discussion and definition of goals
 • 12:30 - 12:45 / Conclusion by Mr. Juraj Koban (Slovakia), Dean of the Faculty of Arts of the TUKE
 • 12:45 - 14:00 / Lunch
Roundtable "Innovation, citizenship and local governance"
 
Roundtable "Innovation in different fields and the urban living environment"