Výzva na predkladanie žiadostí: Cena M. R. Štefánika 2017 (do 15. júna)

Cena M. R. Štefánika vznikla z iniciatívy Francúzskeho veľvyslanectva v SR, Francúzskeho inštitútu na Slovensku a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, aby ocenila vedecké projekty, ktoré sa zaslúžili o najväčší prínos v oblasti vedeckej bilaterálnej francúzsko-slovenskej spolupráce.

Uchádzači o túto cenu musia byť riešiteľmi alebo bývalými riešiteľmi bilaterálnych francúzsko-slovenských vedeckých projektov. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 15. júna 2017.

Prihlasovací formulár na stiahnutie.

Podrobnejšie informácie na stiahnutie nájdete tu :

http://www.minedu.sk/vyhlasenie-sutaze-o-cenu-mrstefanika-2017/

https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/novinky/Stranky/Sutaz-o-Cenu-M-R-Stefanika.aspx