Výstava : „Územný plán a projekt mesta Košice“ (7. – 26. jún 2017)

Výstava nám sprostredkuje cez historické až po súčasné fotografie mesta Košice jednotlivé fázy jeho postupnej premeny.

Návštevníci si budú môcť pozrieť aj územné plány mesta Košice, ktoré odzrkadľujú odlišný pohľad na mesto v jeho rôznych obdobiach.

Výstava nadväzuje na konferencie, ktoré sa konali v priebehu štyroch predchádzajúcich rokov a najdôležitejšie príspevky z konferencií boli zverejnené v tematickom čísle časopisu Projekt.

7 - 26. jún 2017, Galéria Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, Bratislava
Vernisáž: streda 7. júna 2017 o 18.00

Tlačová správa

Viac na : https://www.citylife.sk/vystava/uzemny-plan-a-projekt-mesta-kosice