Výstava "TRIMMING REALITY (VYSTRIHNUTÁ SKUTOČNOSŤ)" (20. jún ‑ 27. júl 2012)

VÝSTAVA

20. jún - 27. júl 2012
Galéria Francúzskeho inštitútu
Vernisáž 20. júna o 18.00

Medzinárodná výstava súčasného videa. Vystavujúci umelci : Pauline Bastard (FR), Eszter Szabó (HU), XYZ / Matej Gavula, Milan Tittel (SK).

Kurátor : Eike Berg (DE).

Odkazy :

 

Eszter Szabó

 

Naše vnímanie skutočnosti ovplyvňuje mnoho činiteľov, ako sú zmyslové orgány, osobné skúsenosti a nálady, či kultúrne a spoločenské pozadie. V každom okamihu nás naše okolie bombarduje stovkami podnetov. Sú príliš zložité a podrobné na to, aby sme každý z týchto impulzov dokázali absorbovať a spracovať rovnakým spôsobom. Preto ľudský organizmus robí výber už v samotnom momente vnímania. Väčšinou nevedome sa v nás zjaví vnútorný obraz vonkajšej reality. Jeho štruktúra je určená osobným postojom – ako zjednodušená kresba na čiastočne priehľadnej vrstve hyperrealistickej fotografie.

Osobné predispozície môžu byť ovplyvnené ideológiou, reklamou, tradíciami atď. Ale čo sa stane, ak nie je manipulované naše vnímanie, ale samotná pozorovaná skutočnosť ? Ak naše zmyslové orgány sú vedome klamané ? Kamufláž je odhalená a tento akt inšpiruje proces učenia a emočného uvedomenia si na strane pozorovateľa. Táto stratégia môže byť identifikovaná ako najmenší spoločný menovateľ v umeleckom prístupe troch umelcov zúčastňujúcich sa prehliadky „Vystrihnutá skutočnosť”.

Francúzska umelkyňa Pauline Bastard (29) popiera tradičný pohľad na naše okolie. Vo svojej práci kombinuje prvky, ktoré k sebe nepatria s novými objektmi a obrazmi. Na prvý pohľad jej práce vyzerajú dôverne známe, no na druhý pohľad už vyzerajú umelo či skôr umelecky. Umelkyňa často tento proces dovádza ešte o krok ďalej : ak sa na jej dielo pozrieme z ešte bližšej vzdialenosti, opäť bude vyzerať ináč. Pauline Bastard akoby sa hrala na schovávačku s divákom, prezrádzajúc tak naše mechanizmy videnia a možnosti ako tieto mechanizmy využiť k nášmu oklamaniu. Jej inštalácia “Jungle Studio (Štúdio v džungli)” napríklad zobrazuje hmyz na monitoroch vedľa niekoľkých naaranžovných rastlín snímaných videokamerami. Zoologické miesto výskytu priamo vo výstavnom priestore ?

Maďarská umelkyňa Eszter Szabó (33) upravuje svoje pohľady na realitu pomocou sady filtrov : v prvom prípade sa jedná o klasickú umeleckú transformáciu maľby a kresby, v druhom o animáciu obrázkov, kým tretí vytvára hypotetické situácie. Jedno z jej čerstvých videí, “Návrat do raja”, je kolážou pohyblivých obrázkov zobrazujúcou imaginárne prostredie ako by mala vyzerať „ideálna” maďarská spoločnosť, presahujúc tak ľubovoľné konkrétne politické hľadisko. Ide o dielo citlivé a vtipné v detailoch, no absurdné vcelku kvôli svojej nevyváženosti.

Práca slovenskej skupiny XYZ zloženej z Milana Tittela (45) a Mateja Gavulu (40) sa uskutočňuje v našom bezprostrednom okolí. Títo dvaja umelci menia realitu svojimi zásahmi do nášho bežného života. Inscenované incidenty sa veľmi ponášajú na dôverne známe udalosti no stanú sa kontraproduktívnymi akonáhle si ich uvedomíte ich konanie. Akcie a obrázky skupiny XYZ nás robia vnímavejšími k rutine a automatizmom nášho vnímania. Je to akoby prevrátenie naruby zhliadnutia niečoho zvláštneho v kútiku nášho oka a následnej identifikácii toho istého ako bežnej súčasti nášho okolia po druhom pohľade. Video performancia “Začiatok turistickej sezóny” zobrazuje umelcov ako kladú biele lebky na svetlá zapustené v chodníkoch pešej zóny v centre Bratislavy.

Výstava "Vystrihnutá skutočnosť" vyvoláva pocit uvedomenia si vlastného ja s cieľom motivovať k lepšiemu chápaniu skutočnosti a k aktívnejšej účasti na živote v spoločnosti. Namiesto presného návodu na použitie, učenie sa systémom pokus-omyl.

— Eike Berg