4. ročník Dní románskych štúdií (29. a 30. september 2017)

Odborníci z viacerých krajín budú diskutovať na tému „Hranice jazyka, literatúry a kultúry románskeho sveta vo vzájomnom vzťahu a v kontexte stredovýchodnej Európy“.

Kolokvium je rozdelené do 5 sekcií : Literatúra; Lingvistika; Literatúra a kultúra; Preklad a literatúra; Lingvistika, didaktika a literatúra.

4. ročník Dní románskych štúdií organizuje francúzska sekcia Katedry romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského s podporou Francúzskeho inštitútu na Slovensku a Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom (SFUI).

Dni románskych štúdií sa budú konať 29. a 30. septembra 2017 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Program si môžete stiahnuť tu.