Čas odchodu sa blíži !!

Niekoľko stoviek slovenských študentov sa pripravuje na odchod do Francúzska, s cieľom absolvovať buď semestrálne štúdium v rámci programu Erasmus+ alebo ročný študijný pobyt vďaka štipendiám francúzskej vlády, ktoré udeľuje Francúzske veľvyslanectvo v SR alebo tiež spoločné doktorandské štúdium, ktoré prebieha v spolupráci so slovenskou a francúzskou univerzitou.

Pri tejto príležitosti organizuje Francúzsky inštitút na Slovensku prípravný kurz na štúdium vo Francúzsku (5. a 6. septembra) zameraný na špecifiká francúzskeho vysokoškolského systému (písanie poznámok, fr. „dissertation“, syntéza, résumé, ako prebieha zápis, informácie o zdravotnom poistení alebo príspevkoch na ubytovanie a pod.) Cieľom kurzu je zabezpečiť absolventom schopnosť rýchlo sa adaptovať na nové prostredie.