Pracovné stretnutie so zástupcami CCEF

11. septembra sa uskutoční pracovné stretnutie medzi zástupcami CCEF (Poradcovia pre zahraničný obchod Francúzska) a pánom François-Xavier Mortreuil, atašé pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu . Diskusia sa bude týkať možností spolupráce v oblasti kofinancovaných štipendií, ako aj spolupráce medzi francúzskymi a slovenskými univerzitami a podnikmi na Slovensku.