Biela noc v Bratislave 2017 (7. október | 19h‑2h)

Najväčší festival súčasného umenia na Slovensku privíta po roku opäť umelcov z Francúzska. Guillaume Marmin, ktorý sa na Bielu noc vracia pravidelne, predstaví svoju svetelnú inštaláciu HARA“ v kostole Klarisiek (Klariská 3). Francúzske umelecké laboratórium Collectif Coin, ktoré bude mať na festivale Biela Noc svoju premiéru, pretvorí priestor známej fontány Družba na Námestí slobody pomocou svojej inštalácie z 270 svetelných gulí.

Guillaume Marmin - "HARA"

V japonskej tradícii predstavuje HARA sídlo emócií, ktoré sa nachádza hlboko v každej vedomej bytosti. Je životným zdrojom, z ktorého vychádza naša duša. Túto duchovnú podstatu, zásadnú životnú silu, audiovizuálny umelec Guillaume Marmin a skladateľ Fréderic Malloreau skúmajú prostredníctvom pohlcujúcej projekcie svetelnej hmoty. Tento vnútorný zážitok čerpá z hypnózy, aktívneho rozjímania a túžby po abstrakcii.

Guillaume Marmin vytvára audiovizuálne inštalácie. V nadväznosti na výtvarne umenie, hudobné vystúpenia a performancie vo svojom umení znovuobjavuje vizuálnu tvorbu tým, že pracuje mimo klasických naratívnych foriem a tradičných divadelných médií. Presahuje obrazovku ako médium a experimentuje s inými typmi povrchov. Jeho pohlcujúce diela a inštalácie vo verejnom priestore poskytujú možnosť pracovať s architektmi, scénografmi, hudobníkmi či svetelnými dizajnérmi.

Collectif Coin - "Globoscope" 

Globoscope premieňa priestor prostredníctvom 270 svetelných gúľ. Collectif Coin týmto mechanizmom vytvára digitálnu premenu vybraného priestoru. Prispôsobené špecifikám kultovej fontány na Námestí slobody, každý jednotlivý bod a pixel tejto krajiny je zlúčený do víriaceho zvukovo-svetelného pohybu. Matematika, zvuk a svetlo tak slúžia na reprezentáciu, premenu a rozšírenie priestoru, ponúkajúc divákovi sureálnu prechádzku.

Francúzske umelecké laboratórium Collectif Coin sa venuje tvorbe monumentálnych atrakcií aj intímnych inštalácií. Sústredení na tvorbu transdisciplinárnych diel so zvláštnym dôrazom na digitálne umenie, Collectif Coin pracujú s pojmami tela, zvuku a svetla.

Podporuje innogy Slovensko (www.innogy.sk).