Medzinárodné kolokvium « Bratislava v 1. storočí pred naším letopočtom & keltské oppidá v povodí stredného Dunaja »

Pani Margaréta Musilová, predsedníčka Slovenskej Archeologickej Spoločnosti a pán Vincent Guichard, generálny riaditeľ  Európskeho archeologického centra Bibracte (Francúzsko), zorganizovali 4. a 5. septembra medzinárodné kolokvium na tému « Bratislava v 1. storočí pred naším letopočtom & keltské oppidá v povodí stredného Dunaja ».

Podujatie sa konalo v Bratislave  v rámci bilaterálnej vedeckej spolupráce Štefánik vďaka podpore APVV a Francúzskemu veľvyslanectvu v SR a nadväzovalo na objav pozostatkov rímskych stavieb počas rekonštrukcie Bratislavského hradu.

Výsledky výskumu boli odpublikované a predstavené medzinárodnej archeologickej komunite počas kolokvia. Vo výskume sa naďalej bude pokračovať so snahou poodhaliť hlbšie začiatky pôsobenia Rimanov v oblasti stredného Dunaja. 

 

S. Exc. M. Christophe LEONZI