Pohľad späť : « Prípravný kurz na štúdium vo Francúzsku »

Francúzsky inštitút pripravil, 5. a 6. septembra, pre slovenských študentov a štipendistov francúzskej vlády, ktorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu vo Francúzsku, prípravný kurz. Jeho cieľom bolo oboznámiť prihlásených študentov s francúzskym vysokoškolským systémom vzdelávania.

Účastníci sa naučili, ako sa píšu francúzske písomné práce typu "dissertation“, "resumé" alebo syntéza, ako si robiť efektívne poznámky z prednášok, a aké administratívne formality je potrebné vybaviť po príchode do Francúzka.

Pri príležitosti nástupu nových štipendistov francúzskej vlády sa konala na rezidencii pána veľvyslanca slávnostná recepcia, na ktorú boli pozvaní aj bývalí štipendisti a členovia siete France Alumni Slovensko. Stretnutie s bývalými štipendistami bola výborná príležitosť pre nových štipendistov oboznámiť sa s ich skúsenosťami z pobytu a zistiť, aké možnosti uplatnenia budú mať po návrate na Slovensko.