Zasadnutie riadiaceho výboru Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu

Riadiaci výbor Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu zasadal 13. septembra 2017 v Košiciach. Rokovalo sa o dôležitých podujatiach ako napr. slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov, ktoré získali slovenskí študenti na základe bilaterálnej medziuniverzitnej spolupráce s francúzskymi partnermi.

Podujatie sa bude konať 15. novembra 2017 v Banskej Bystrici. Členovia výboru sa taktiež dohodli na tom, že ďalší ročník pracovného veľtrhu „Študenti & Podniky“ sa bude konať začiatkom apríla budúceho roku v Košiciach.

Organizácia týchto podujatí mimo hlavného mesta svedčí o snahe SFUI rozvíjať svoje pôsobenie aj v ďalších mestách Slovenska.