Študentský veľtrh Akadémia Vapac 10.-12. október 2017

Campus France Slovensko, SFUI a európsky kampus Sciences Po Dijon Vás čakajú v spoločnom stánku na študentskom veľtrhu Akadémia & Vapac, ktorý sa bude konať od 10. do 12. októbra 2017 v Národnom Tenisovom Centre v Bratislave.

Akadémia & Vapac je každoročným medzinárodným podujatím pre študentov a stredoškolákov, ktorí chcú získať bližšie informácie o možnostiach štúdia na Slovensku alebo v zahraničí. Veľtrhu sa zúčastnia okrem slovenských univerzít aj univerzity z ČR, z Francúzska, z Rakúska, z Nemecka, z Maďarska, z Anglicka, z Holandska, z Cypru a z USA.

Záujemcovia o štúdium vo Francúzsku nás nájdu v stánku č. 29. Poskytneme im informácie o možnostiach štipendií, príspevkoch na ubytovanie, ako si nájsť ubytovanie a ako sa prihlásiť na francúzsku univerzitu. V našom stánku získajú taktiež informácie o možnosti absolvovať čiastočne frankofónne štúdium na Slovensku.

Podrobnejšie informácie : http://www.akademiavapac.sk/en/