Románske jazyky sa zhromaždili na 4. ročníku "Dní románskych štúdií "

Experti a obhajcovia románskych jazykov, z rôznych krajín, sa zišli  29. a 30. septembra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, aby diskutovali o limitoch a hraniciach rímskeho sveta v strednej a východnej Európe z hľadiska jazykov, literatúry a kultúr.

Udalosť bola slávnostne otvorená po úvodných slovách dekana Filozofickej fakulty Univerzity Komenského - prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD., vedúceho katedry romanistiky - Doc. Mgr. Bohdana Ulašina,  a oficiálnych prejavov veľvyslankýň a veľvyslancov Francúzska, Španielska, Talianska, Rumunska, Portugalska a ich zástupcov.

Tento 4. ročník "Dní románskych štúdií" zorganizovala sekcia francúzskeho jazyka a literatúry katedry romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, s podporou Francúzskeho inštitútu na Slovensku, Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku a Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu (SFUI).

  • S. Exc. M. Christophe Léonzi (veľvyslanec Francúzska)
  • S. Exc. Mme Ana Maria Coelho Ribeiro da Silva (veľvyslankyňa Portugalska)
  • S. Exc. Mme Steluţa Arhire (veľvyslankyňa Rumunska)
  • S. Exc. M. Gabriele MEUCCI (veľvyslanec Talianska)
  • M. Juan Pablo García Andújar (zástupca vedúceho misie veľvyslanectva Španielska)