53. ročník Bratislavských hudobných slávností (28. septembra ‑ 15. októbra)

Bratislavské hudobné slávnosti sú každoročnou prehliadkou slovenských i zahraničných orchestrov a interprétov. Ako spoluorganizátor podujatia, Francúzsky inštitút na Slovensku, Vás srdečne pozýva na koncerty umelcov francúzskej scény:

6.10.

Symfónia Turangalîla francúzskeho skladateľa Oliviera Messiaena, je unikátny a grandiózny opus symfonickej hudby 20. storočia. Pre náročnosť sa len málo svetových umelcov venuje naštudovaniu a interpretácii tohto legendárneho opusu: patrí k nim klavirista Roger Muraro a keby sme hľadali najpovolanejšiu umelkyňu v hre na Martenotove vlny, tak je to určite Valérie Hartmann-Claverie. Koncert odohrajú francúzski sólisti spoločne s orchestrom Tonkünstler-Orchester Niederösterreich. Diriguje japonský dirigent Yutaka Sado.

Dielo Symfónia Turangalîla odznie v Bratislave vo svojej celistvosti po viac ako 30 rokoch !

V koncertnej sieni Slovenskej filharmónie

Viac info, tu.

12.10.

Na koncerte svetoznámeho orchestrálneho zoskupenia Kremerata Baltica založeného Gideonom Kremerom je sólistom francúzsky klavirista Lucas Debargue. Boris Berezovsky o mladom klaviristovi, ktorý bol na 15. ročníku medzinárodnej Čajkovského súťaži v Moskve 2015 „len štvrtým“, povedal: „Ľudia obdivujú Lucasa Debarguea, pretože je skutočným hudobníkom. Miluje hudbu vášnivo a vie o nej všetko. A nielen o hudbe. Zaujíma sa o literatúru a umenie, čo má veľký vplyv na jeho osobnosť: hrá s nadšením a láskou.“

V programe koncertu odznejú diela :

Bartók                 Divertimento pre sláčikový orchester

Haydn                  Koncert pre klavír a orchester D dur Hob. XVIII:11

Mozart                 Koncert pre klavír a orchester C dur KV 246

Šostakovič          Sinfonietta c mol op. 110 pre sláčikový orchester a tympany

V koncertnej sieni Slovenskej filharmónie

Viac info, tu.


 

Informácie o festivale

53. ročník medzinárodného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti sa odohrá od 28. septembra do 15. októbra 2017. Hlavný usporiadateľ festivalu je Slovenská filharmónia z poverenia a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

http://www.bhsfestival.sk/bratislavske-hudobne-slavnosti-2017/