Odchod nových štipendistov do Francúzska ! (4. september 2012)

Utorok 4. septembra 2012 sme mali tú česť usporiadať stretnutie na počesť nových poberateľov štipendia od francúzskej vlády, ktoré sa konalo v galérii Francúzskeho inštitútu. Toto stretnutie bolo zároveň príležitosťou odovzdať naše záverečné odporúčania a rady novej generácii poberateľov štipendia a zapriať im úspech počas ich štúdia v akademickom roku 2012/2013. Rovnako to bola príležitosť pre bývalých a nových štipendistov zoznámiť sa a navzájom si vymeniť skúsenosti.