Výstava diel Jozefa Jankoviča pri príležitosti odovzdávania ceny Imra Weinera-Kráľa (18. október ‑ konca decembra)

Spolok priateľov Imra Weinera-Kráľa, Francúzsky inštitút na Slovensku a Asociácia teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia odovzdá v októbri už po štvrtý raz Cenu Imra Weinera-Kráľa určenú osobnostiam, ktoré výraznou mierou prispeli k rozvoju francúzsko-slovenskej kultúrnej spolupráce.

Tento rok je laureátom Ceny Imra Weinera-Kráľa Prof. Jozef Jankovič, in memoriam.

Prof. Jozef Jankovič bol najvýznamnejšou osobnosťou slovenského sochárstva 20. i 21. storočia. Svojimi výtvarnými aktivitami sa systematicky podieľal na uvedení avantgardného umenia do slovenskej kultúry. Slovenské sochárstvo úspešne reprezentoval na mnohých indiviuálnych a kolektívnych výstavách doma a v zahraničí. Výrazná bola taktiež jeho reprezentácia vo Francúzsku.

Jozef Jankovič:
"V šlapajách otcov", 1987,
E.P.A.D. La Défense, Paríž

Medzi jeho najvýraznejšie zásluhy patrí i jeho radikálne odmietnutie socialistického realizmu a to, že si zvolil dôstojné prežitie éry normalizácie v 70-tych rokoch 20. storočia. Komunistický režim ho za to "odmenil" zákazom tvorby, ale on i napriek okolnostiam si udržal vysoký kredit na umeleckej scéne ako na Slovensku tak i v zahraničí. V roku 1989 sa stal prvým porevolučným rektorom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Prezentácia Prof. J. Jankoviča vo Francúzsku: 

1969 – výstava a cena na VI. Bienále v Paríži, v Musée d’Art de la ville de Paris

1970 – XI. ročník Salon Grand et jeunes d'aujourd'hui v pavilóne Baltard, Paríž

1970 – rezidenčný pobyt v Cité des Arts v Paríži

1971 – jeho diela sú výstavované na Salon de mai v Paríži

1992 – inčtitúcia E.P.A.D. kupuje dielo "V šlapajách otcov" (1987) a osadzuje ho v štvrti La Défense v Paríži

1996 – vystavuje v Štrasburgu v Paláci Európy v rámci výstavy « Sculpture slovaque (Slovenské sochárstvo) »

1996 – výstava « Repères slovaques » v Cité des Arts v Paríži

1998 – výstava « Art contemporian slovaque (Súčasné slovenské umenie) » v Châtelet Victoria v Paríži

2001  rezidenčný pobyt v Cité des Arts v Paríži

2014 – FRAC Orléans zakúpil rozsiahlu zbierku jeho kresieb a grafík

Pri príležitosti udelenia Ceny IWK Prof. Jozefovi Jankovičovi, Francúzsky inštitút predstaví vo svojej galérii výstavu jeho diel.

Výstava od 18. októbra do 17. novembra 2017 (predĺžená do Vianoc!), Galéria Francúzskeho inštitútuna Slovensku, Sedlárska 7, Bratislava

 

Cena Imra Weinera-Kráľa je exkluzívnou poctou pre významné osobnosti, ktoré prispievajú k rozvoju Francúzsko-slovenskej kultúrnej spolupráce, k dialógu týchto dvoch krajín. Udeľuje sa ako uznanie zásluh o významný kultúrny alebo spoločenský počin a prínos k zbližovaniu národov Slovenska a Francúzska. Je vyzdvihnutím tvorivého ducha a spoločenskou i morálnou odmenou za mimoriadne ľudské výkony v oblasti kultúry.

Od roku 2014 Cenu Imra Weinera-Kráľa spoločne vyhlasujú, organizujú a udeľujú občianske združenie Spolok priateľov Imra Weinera-Kráľa a Francúzsky inštitút v Bratislave v spolupráci s Asociáciou teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia na Slovensku. Toto ocenenie sa udeľuje pod záštitou Ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča a Veľvyslanca Francúzska v Slovenskej republike J. E. p. Christopha Léonziho.

Cenu Imra Weinera-Kráľa v bronze vytvoril akademický sochár, docent Milan Lukáč.