Univerzita Mateja Bela oslávila 25 rokov

Utorok 3. októbra Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici oslávila 25 rokov od svojho vzniku, za prítomnosti mnohých čestných hostí: Petra Pellegriniho, podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a zároveň bývalého študenta UMB ; veľvyslancov a ich zástupcov ; čestných členov Najvyššieho súdu, vedúcich osobností univerzít v Banskobystrickom kraji, ako i zástupcu primátora mesta Banská Bystrica.

Slávnostný ceremoniál vyzdvihol mnohé už existujúce spolupráce medzi UMB a zahraničnými univerzitami. Pocta bola venovaná bývalým predstaviteľom tejto univerzity, ako i súčasným osobnostiam UMB, ktoré získali ocenenia v troch kategóriách: výskum, tradície a imidž UMB, medzinárodný vplyv.

V tejto tretej kategórii bola frankofónia ocenená 3 medailami, ktoré udelil rektor univerzity Vladimír Hiadlovský. Ocenení boli:

- Radovan Gura, z Fakulty politických vied, a tiež predseda Slovensko-Francúzskeho Univerzitného Inštitútu, ktorý pracuje na vývoji frankofónnych študijných programov a šíreniu frankofónie na Slovensku

- Ľudmila Mešková, riaditeľka katedry európskych kultúrnych štúdií na Filozofickej fakulte.

-Igor Košír in memoriam, z Fakulty politických vied a tiež členovi Slovensko-Francúzskeho Univerzitného Inštitútu, ktorý v júli tragicky zomrel.

Ceremónia bola obohatená o umeleckú vložku v podobe medzihier sopranistky a tiež bývalej žiačky UMB, Adriany Kučerovej. 

Na záver bola odhalená socha historika Matej Bel, v prednej časti univerzity za prítomnosti pána Hiadlovský a pána Pellegrini.