Medzinárodné kolokvium - Plurálne diplomacie (25.‑26. októbra)

Cieľom kolokvia "Plurálne diplomacie" je prezentovať a analyzovať vývoj rôznych foriem diplomacie: diplomacia 2.0, štátna alebo nadnárodná diplomacia, noví činitelia, nové územia diplomatických akcií, nové oblasti a postupy (hospodárske, strategické, podnikové, parlamentné, športové, verejné, atď.).

Prezentácie a diskusie budú vyhodnotené, najmä vo forme publikácií, a umožnia aj zriadenie kolektívneho výskumu.

Kolokvium sa uskutoční 25. októbra na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.