Spolupráca so Slovenskou Akadémiou Vied

J.E. pán Christophe Léonzi, francúzsky veľvyslanec na Slovensku, navštívil v stredu 4. októbra, Slovenskú Akadémiu Vied (SAV). Sprevádzali ho pán François-Xavier Mortreuil, atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu, a slečna Adèle Picquet, referentka pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu.

Cieľom tohto stretnutia s predsedom SAV, pánom Prof. RNDr. Pavlom Šajgalíkom, DrSc., bolo načrtnutie otázky vedeckých programov, ktoré by spojili expertov zo Slovenska aj z Francúzska. 

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku a Francúzsky inštitút na Slovensku podporia  SAV v realizácii svojich hlavných projektov. Pre SAV sú najväčšími prioritami témy týkajúce sa nových materiálov, biomedicínskych a informačných vied.

Vedecký seminár združujúci vedcov z týchto oblastí sa bude konať na Slovensku v roku 2018, s cieľom skonkretizovať a posilniť spolupráciu medzi vedeckými inštitúciami v oboch krajinách.

 

J.E. pán Christophe Léonzi a Prof. RNDr. Pavlom Šajgalíkom, DrSc.