Nukleárny seminár 2017

Od 18. do 22. septembra sa uskutočnil 14. ročník "trojstrannej (francúzsko-česko-slovenskej) jadrovej školy", po prvýkrát vo Francúzsku. Tento seminár bol organizovaný Medzinárodným Inštitútom pre Jadrovú Energiu v spolupráci s českou partnerskou organizáciou, CENEN, a za podpori Služby pre krajskú jadrovú bezpečnosť  a Francúzskych inštitútov v Českej republike a na Slovensku. 

Táto akcia odzrkadľuje úsilie týchto troch partnerských krajín o vzdelávanie. Semináru sa zúčastnilo 12 študentov (4 Slováci - Dorota Flamíková, Michal Valašik, Dana Baratová, Matúš Saro - a 8 Česi), najmä doktorandi a mladí výskumníci z technických univerzít na Slovensku a v Čechách, a výskumných ústavov.  

Účastníci mali možnosť absolvovať teoretické školenie, neskôr navštiviť výskumné laboratória, čo im umožnilo mať konkrétnu predstavu o výskumnej kapacite Francúzska vo svete. Nakoniec navštívili jadrové zariadenia v Normandii a spoznali dôležitých priemyselných aktérov.