Zúčastnili sme sa 21. ročníka študentského veľtrhu Akadémia & Vapac

Od 10. do 12. októbra sa Campus France zúčastnil 21. ročníka študentského veľtrhu Akadémia & Vapac v Bratislave, v Národnom tenisovom centre. Nová vizuálna identita stánku "Etudes en France" (Štúdium vo Francúzsku) pritiahla mnohých žiakov a študentov, ktorí mali zájem dozvedieť sa niečo viac o možnostiach štúdia vo Francúzsku (školenia, štipendiá, ekvivalencie, atď ...).

Osem francúzskych študentov - "Erazmákov", z rôznych univerzít a fakúlt na Slovensku, prišlo podporiť túto akciu, animovať stánok Campus France, a podeliť sa so Slovákmi o ich vlastné skúsenosti z univerzitného a kultúrneho života vo Francúzsku.

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút - SFUI - a Sciences Po Dijon, boli taktiež prítomní na stánku Campus France. SFUI predstavil možnosti frankofónneho štúdia na Slovensku v rámci prípravy dvojtých diplomov, zatiaľ čo Sciences Po Dijon informoval o priebehu cyklu politologického vzdelávania vo Francúzsku.

Podpora vzdelávania vo Francúzsku a frankofónnych študentských programov na Slovensku bude pokračovať, v novembri a decembri. Stane sa tak, pri príležitosti návštevy zamestnancov Francúzskeho inštitútu (z odboru vedeckej a univerzitnej spolupráce) v slovenských školách.