Odovzdávanie diplomov DELF-DALF a DFP

Pohľad späť na odovzdávanie diplomov DELF-DALF a DFP (diplom z odbornej francúzštiny).

V rámci tohto malého podujatia, riaditeľ Francúzskeho inštitútu, pán Jean-Pierre Jarjanette, a atašé pre jazykovú spoluprácu, pani Emmanuelle Daill, taktiež privítali  nových študentov Francúzskeho inštitútu a zaželali im úspešné absolvovanie kurzov francúzštiny.