Pohľad späť na 4. ročník Modelovaného Európskeho parlamentu

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici hostila štvrtý ročník Modelovaného Európskeho parlamentu, v piatok 13. októbra 2017.

Viac ako 100 žiakov zo štrnástich stredných škôl na Slovensku, ale aj z Českej republiky a Maďarska, sa stretlo aby komunikovali po francúzsky a spoločne pracovali na uznesení Európskeho parlamentu. 

Táto operácia nielen zhodnotila francúzsky jazyk (ako druhý jazyk EÚ) a štúdium vo Francúzsku, ale taktiež oboznámila gymnazistov s fungovaním orgánov EÚ, a nakoniec v nich podporila pocit európskeho občianstva.

Toto podujatie bude obnovené na jar 2018 v BRatislave vo vyšehradskom formáte (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko) + Francúzsko.