Otvorenie nového vzdelávacieho programu pre učiteľov francúzštiny v spolupráci s ŠPÚ

Predtavitelia Francúzskeho inštitútu na Slovensku, pán Jean-Pierre Jarjanette (riaditeľ Francúzskeho inštitútu na Slovensku) sprevádzaný pani Emmanuelle Daill (atašé pre vzdelávaciu a jazykovú spoluprácu) a pani Dagmar Hamarovou (asistentka pre vzdelávaciu a jazykovú spoluprácu),  v spolupráci s Štátnym pedagogickým ústavom (ŠPÚ) oficálne otvorili, v piatok 20. októbra, nový vzdelávací program pre učiteľov. Tento program s názvom "Nové trendy vo výučbe francúzskeho jazyka na základných a stredných školách", bol schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky, 26. júna 2017. 

Ide o inovačné kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov francúzskeho jazyka všetkých typov a stupňov škôl. Štúdium bude realizované kombinovanou formou dištančného a prezenčného štúdia. Po úspešnom ukončení štúdia v júni budúceho roka bude absolventom priznaných 25 kreditov.