Kto je držiteľom 3. ročníka Ceny M.R Štefánika 2017?

 

Dňa 20. októbra 2017 zasadala v priestoroch Francúzskeho inštitútu na Slovensku v poradí 3. odborná komisia, ktorej úlohou bolo vybrať najlepší spoločný vedecký projekt.

Laureátom Ceny M. R. Štefánika 2017 za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej vedeckej spolupráce sa stal projekt pána Vladimíra Labaša s názvom « Charakterizácia vybraných špeciálnych skiel (specglass)».

Projekt bol zameraný na testovania fyzikálnych vlastností špeciálnych skiel a  uskutočnený v spolupráci s Materiálovotechnologickou fakultou STU v Trnave a francúzskym Ústavom chemických vied Univerzity v Rennes v rokoch 2014-2015.

Cena M. R. Štefánika bola odovzdaná vedeckému kolektívu pána Vladimíra Labaša dňa 9. novembra 2017 počas slávnostného Galavečera Týždňa vedy a techniky za prítomnosti Jeho Excelencie pána Christopha Léonziho a Ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, pani Martiny Lubyovej.

Fotky z tohto podujatia nájdete v galérii.

 

  • Prçhovor J.E. pána Christopha Léonziho
  • Pani Martina Lubyová (ministerka školstva)doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD., J.E. pán Christophe Léonzi
  • Pani Martina Lubyová (ministerka školstva)doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD., J.E. pán Christophe Léonzi