Fotografická výstava „Vznik česko-slovenských légií“ (24. január – 28. február 2018)

Pri príležitosti blížiacich sa osláv 100. výročia vzniku prvej Česko-slovenskej republiky Francúzsky inštitút na Slovensku predstaví vo svojej galérii výstavu fotografií na tému formovania česko-slovenských légií vo Francúzsku počas prvej svetovej vojny.

Výstavu zostavili odborníci z francúzskej inštitutúcie Mission du centenaire de la Première guerre mondiale (Misia k storočnici Prvej svetovej vojny), ktorá bola založená v roku 2012 s úlohou pripravovať a realizovať spomienkové programy pri príležitosti storočnice Prvej svetovej vojny.

Výstava vo Francúzskom inštitúte predstaví zatiaľ nepublikované fotografie z francúzskych archívov a sprievodný text spoločne dokumentujúce dôležité etapy formovania česko-slovenských jednotiek v krajine galského kohúta.

Výstavu doplní prednáška francúzskych a slovenských odborníkov na túto problematiku.

Výstava od 24. januára do 28. februára 2018, Galéria Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7, Bratislava

14. júl 1918, Paríž, vlajka 21. česko-slovenského streleckého pluku

 

Pohľad späť na vernisáž výstavy: