Štúdium vo Francúzsku

Zástupcovia Oddelenia pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu navštívilo 15. novembra 2017 Gymnázium J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, aby gymnazistom z francúzskej bilingválnej sekcie predstavili možnosti štúdia vo Francúzska, ponuku štipendií francúzskej vlády, ako aj možnosť získať francúzsky diplom na Slovensku v spolupráci s francúzskymi univerzitami.

Gymnázium navštívili aj dvaja zástupcovia francúzskych univerzít, pán Damien Bazin, ktorý je zodpovedný za bakalársky študijný program «Ekonómia - manažment » na Univerzite v Nice a spolupracuje na Slovensku s Technickou univerzitou v Košiciach a pani Assia Soukane, riaditeľka výskumu na francúzskej technickej škole ECE Paris. Obaja predstavili gymnazistom aj možnosti štúdia na ich školách.