Zasadnutie riadiaceho výboru SFUI

15. novembra 2017 sa konalo zasadnutie riadiaceho výboru Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu v priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Okrem riadnych členov riadiaceho výboru sa ho zúčastnili aj pozvaní hostia z Univerzity v Nice, z Lotrinskej univerzity (z Mét a z Nancy) a z technickej vysokej školy ECE Paris. Zástupcovia francúzskych univerzít predstavili v krátkosti možnosti štúdia na svojich školách, ako aj oblasť spolupráce so slovenskými univerzitami a aktivity, ktoré organizujú pre svojich študentov. Výbor sa venoval aj príprave pracovného veľtrhu Študenti & Podniky, ktorý sa bude konať v apríli 2018 v Košiciach. Zástupcovia francúzskych a slovenských univerzít sa po zasadnutí výboru zúčastnili slávnostného odovzdávania francúzskych diplomov.