Z New Yorku cez Nice do Bratislavy: cesta medzinárodnej avantgardnej umelkyne Olgy Adorno

Samostatná výstava o diele umelkyne Olgy Adorno, narodenej v New Yorku a žijúcej v Nice, bude otvorená verejnosti od 6. decembra 2017 do 23. februára 2018 v priestoroch Gandy Gallery v Bratislave. Výstava predstaví výber diel umelkyne z obdobia od 60. rokov minulého storočia po súčasnosť a preskúma Adornovej prístup ku kresbe, k jazyku a k vkladaniu tela do dvojrozmerných médií.

Dielo Olgy Adorno sa pokúša preskúmať obrazy vytvorené rébusmi, kolážami alebo konceptuálnymi mapami obsiahnutými v medziach papierových listov. Jazyk sa tu stáva protagonistom kompozície, striedajúc vizuálne a štruktúrne prvky, ako napríklad oko ("eye") nahradzujúce "ja" ("I") umelca alebo asociácie iných rovnakoznejúcich slov v angličtine a vo francúzštine.

Pár slov o umelkyni

Ako centrálna i keď málo doceňovaná postava performatívneho umenia, Olga Adorno bola neoddeliteľnou súčasťou revolučných aktivít v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov v centre New Yorku.

Táto jedinečná umelkyňa sa zúčastnila na hapenningoch a performanciách ako napríklad Small Canon od Roberta Whitmana (1959), Photo Death od Claesa Oldenburga (1960), Rule Game Five od Trishy Brown (1964) v Judsonovskom kostole, Karlheinz Stockhausen's Original (1964) počas druhého avantgardného festivalu Charlotte Moorman, The 13 Most Beautiful Women (1964) od Andyho Warhola a Solo (1966) od Deborah Hay.