ARTE KINO FESTIVAL (1.‑17.decembra)

Arte Kino Festival je filmový festival, ktorý vznikol v roku 2016 z iniciatívy ARTE (televízna stanica) a platformy Festival Scope. Cieľom festivalu ARTE KINO FESTIVAL je predstaviť 10 európskych hraných filmov, vybraných na najprestížnejších festivaloch, ktoré budú k dispozícii v 4 jazykoch, v 45 krajinách. Pre európskych používateľov internetu bude bezplatne k dispozícii 50 000 zobrazení.

Druhý ročník festivalu, ktorý sa bude konať od 1. do 17. decembra, umožní divákom  objavovať filmy i na veľkom plátne 17 kín v Európe. Diváci a používatelia internetu budú taktiež môcť udeliť Cenu Publika. Táto cena vo výške 30 000 EUR bude rozdelená medzi režiséra, producenta a medzinárodného distribútora víťazného filmu, čím sa povzbudí jeho distribúcia na nových územiach.

Pre viac info: https://www.artekinofestival.com/

Presskit festivalu (ENG)

Festivalový trailer