Deň frankofónnej a hispanofónnej kultúry v Žiline (07/12)

Veľvyslanec Francúzska JE pán Christophe Léonzi a atašé pre jazykovú a vzdelávaciu spoluprácu vo Francúzskom inštitúte na Slovensku pani Emmanuelle Daill sa dňa 7. decembra zúčastnili dňa frankofónnej a hispanofónnej kultúry v Žiline. Po boku španielskeho veľvyslanca a zástupcu Belgického veľvyslanectva mali tak možnosť si pozrieť bohatý kultúrny program.

Vo veľkej sále Domu umenia Fatra v centre Žiliny sa zhromaždili žiaci dvoch bilingválnych sekcií gymnázia, aby početnému publiku zahrali vydarenú trojjazyčnú hru, ktorú napísali a zrežírovali s pomocou svojich profesorov. Nasledoval program francúzskej, belgickej a španielskej vážnej hudby, sprevádzaný jedinečným koncertom Žilinského orchestra pod taktovkou dirigenta Lukáša Pohúnka.

Veľvyslanec a atašé pre jazykovú a vzdelávaciu spoluprácu, pripomenuli význam frankofónie a podporili výučbu francúzskeho jazyka na gymnáziu, ktoré dosahuje veľmi dobré výsledky, najmä vďaka frankofónnej sekcii, ktorú podporujú naši belgickí partneri.