Propagácia francúzskeho štúdia v Košiciach

V pondelok 11. decembra pani Martina Saganová a slečna Adèle Picquet z oddelenia pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu Francúzskeho inštitútu na Slovensku navštívili  Košice s cieľom odprezentovať a propagovať možnosti šúdia vo Francúzsku.

Spolupracovníčky Francúzskeho inštitútu stretli gymnazistov bilingválnej sekcie gymnázia M.R. Štefánika, študentov ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a študentov Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Študenti a gymnazisti mali tak možnosť dozvedieť sa niečo viac o francúzskom vysokoškolskom vzdelávaní a štipendijných programoch Francúzskej vlády, o ktoré sa môžu uchádzať, v prípade záujmu pokračovať v štúdiu vo Francúzsku. 

Čo sa študentov stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach týka, tí získali bližšie informácie ohľadom kofinancovaného štipendia medzi firmou COLAS et francúzskym ministerstvom Európy a zahraničných vecí. Toto štipendium umožňuje študentom:

- pokračovať v štúdiu stavebnej fakulty na úrovni druhého ročníka magisterského štúdia, 

- zrealizovať stáž v laboratóriu alebo v jednej z pobočiek firmy COLAS vo Francúzsku, 

- a po ukončení štúdia môcť pracovať pre pobočku firmy COLAS na Slovensku.