Zástupcovia spoločnosti Segula navštívili bratislavský FabLab

Páni Pierre Morelli a Frédéric Jacq zo spoločnosti Segula navštívili bratislavský FabLab vo štvrtok 14. decembra 2017. Ide o prvý FabLab na Slovensku, ktorý vznikol z iniciatívy a za podpory Francúzskeho inštitútu na Slovensku v roku 2014. Sídli vo veľkolepých priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského v Karlovej Vsi. 
Páni Ľubomír Bilský a Jozef Vaško z Centra vedecko-technických informácií (CVTI), v správe ktorého sa Fablab nachádza, predstavili hosťom viaceré projekty realizované v tomto inovatívnom prostredí kutilov, stredoškolákov, študentov, výskumníkov a vynálezcov.


Zástupcov spoločnosti Segula sprevádzali kolegovia z Ekonomického oddelenia a z Oddelenia pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku.


Bratislavský FabLab už spolupracuje s niekoľkými slovenskými startupmi, ktoré využívajú priestory, zariadenia a najmä dynamiku tohto kolaboratívneho priestoru, ktorý sa zaoberá digitalizáciou, automatizáciou, robotikou a počítačom riadenou výrobou.


Fablab a Francúzsky inštitút sa snažia rozšíriť spoluprácu s firmami na Slovensku a zástupcovia spoločnosti Segula prejavili záujem podieľať sa nej.