Výsledky poroty PHC

24. novembra 2017 sa konalo v Paríži v priestoroch francúzskeho Ministerstva Európy a zahraničných vecí zasadnutie francúzsko-slovenského výboru pre výber spoločných vedeckých projektov Huberta Curiena na roky 2018 a 2019 nazývané taktiež projekty vedeckej bilaterálnej spolupráce Štefánik. Projekty boli ohodnotené francúzskymi odborníkmi na francúzskej strane a slovenskými na slovenskej strane. Výbor vybral z pomedzi 25 podaných projektov 15, ktoré získali finančnú podporu oboch krajín na mobilitu vedeckých pracovníkov.

Pri výbere sa hlavný dôraz kládol na kvalitu vedeckého projektu, účasť mladých vedeckých pracovníkov na projekte a vznik novej vedeckej spolupráce. Výboru sa za slovenskú stranu zúčastnil pán Marek Hajduk a Jakub Birka zo Sekcie Vedy a techniky MŠVVaŠ SR a pani Anna Ďurfina z Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Za francúzsku stranu sa výboru zúčastnil pán François-Xavier Mortreuil, z Francúzskeho inštitútu na Slovensku, pán Rudy Bazenet z fr. Ministerstva Európy a zahraničných vecí a pani Marie-Claude Dauchel z fr. Ministerstva vysokého školstva, vedy a inovácií.

Viac informácií o vybraných projektoch, tu.