Veľké otázniky roka 2018: Migračné politiky krajín V4 a Francúzska (12/01 | 16:30)

Francúzsky inštitút na Slovensku, občianske združenia ANAJ-IHEDN (L'Association nationale des auditeurs jeunes de l'Institut des hautes études de défense nationale) a "l'Esprit de Défense", Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku, Univerzita Komenského a Stratpol, budú organizovať konferenciu ohľadom migračných politík krajín V4 a Francúzska. Táto konferencia načrtne v čom spočívajú ich konvergencie a ich rozdiely?

Účastníci :

  • Raphaël Sodini, riaditeľ pre azyl, generálny direktorát pre cudzincov vo Francúzsku, Ministerstvo vnútra FR
  • Jaroslav Chlebo, veľvyslanec s osobitným poslaním pre migráciu,Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
  • Blanka Timurhan, riaditeľka odboru dokumentaristiky a zahraničnej spolupráce, Migračný úrad MV SR
  • Esther Pozo Vera, zástupkyňa vedúceho oddelenia podpory manažmentu migračných tokov, DG HOME, Európska komisia
  • Anne-Clémentine Larroque, univerzitná lektorka, Sciences Po
  • Barbora Olejárová, interná doktorandka, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela

 

Kedy a kde? Piatok, 12. januára 2018, 16.30 –19.30, Súdna sieň, Právnícka fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.