Prednáška „1917, svetová vojna a vznik česko-slovenských légií“ (23/01 | 15:00)

 

V rámci sprievodného programu k fotografickej výstave Vznik česko-slovenských légií, prezentovanej vo Francúzskom inštitúte od 24. januára, páni Guelton a Kšiňan budú diskutovať o kontexte a etapách vzniku česko-slovenských légií vo Francúzsku a zamerajú sa na jednu z najvýznamnejších osobností slovenskej histórie: generála Milana Rastislava Štefánika. 

 

V utorok, 23. januára o 15.00 v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave, Ventúrska ulica 11. Vstup voľný. So simultánnym prekladom FR-SK

 

Rečníci:

plukovník Frédéric Guelton, Sciences Po Paris, ESM de Saint-Cyr

Michal Kšiňan, MAS, PhD., Historický ústav SAV, Bratislava

 

Pohľad späť na prednášku: