Štipendiá COLAS - MEAE pre akademický rok 2018/2019

 

Pre študentov 5.-6. ročníka inžinierskeho štúdia v odbore stavebné inžinierstvo (pozemné stavby, riadenie projektov výstavby, …).

 Štipendium Colas/MEAE je udelené na:

-          Ročný študijný pobyt na Univerzite Cergy Pontoise s možnosťou získať diplom Master 2 « Stavebné inžinierstvo » špecializácia Projektovanie a inžinierstvo verejných stavieb*

-          Odbornú povinnú prax v spoločnosti Colas vo Francúzsku

-          Predpokladá sa ponuka práce po návrate na Slovensko v spoločnosti ISK

 

* Udelenie štipendia je podmienené prijatím uchádzača na Univerzitu Cergy Pontoise

 

Výhody vyplývajúce zo štipendia

 

-          Pobytové náklady (ubytovanie – zabezpečí agentúra Campus France, strava) a zdravotné poistenie počas študijného pobytu a stáže (767€/mesačne)

-          Štipendium ostáva študentovi aj počas stáže plus spoločnosť COLAS platí študentovi príspevok vo výške približne 550 eur.

-          Výhody, ktoré vyplývajú zo štatútu štipendistu fr. vlády (oslobodenie od zápisného, príspevok na ubytovanie cez CAF, jednorazový príspevok vo výške 700 eur).

 

Ak máte záujem:

Žiadosť treba zaslať na: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr do 31. marca 2018

 

Uchádzači musia spĺňať nasledovné podmienky:

-       Mať slovenské občianstvo

-       Byť v  5. alebo 6. ročníku inžinierskeho štúdia „inžinierske stavby“ alebo v príbuznom odbore

-       Mať dobrú znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka (minimálne B2)**

 

** Štúdium je vo fr. jazyku. Pre uchádzačov, ktorí neovládajú fr. jazyk, je možnosť absolvovať intenzívny jazykový kurz

 

Žiadosť o štipendium musí obsahovať:

-       Štruktúrovaný životopis v angličtine alebo francúzštine

-       Motivačný list so zameraním na prácu v spoločnosti COLAS (ISK a Cesty Nitra)

 

Výberové konanie

- Predvýber na základe žiadosti plus 20 minútový pohovor so zástupcami spoločnosti COLAS a Francúzskeho veľvyslanectva v SR

- Prijímacie konanie na úrovni fr. školy - Université Cergy Pontoise

 

Doplňujúce informácie

Martina Saganova : martina.saganova@diplomatie.gouv.fr, 00 421 2 59 34 77 41