Oslavy storočnice výročia vzniku Česko-Slovenska odštartovali 23. januára na Francúzskom inštitúte!

Okrem 25. výročia svojej samostatnosti, Slovenská republika si v roku 2018 bude pripomínať aj sté výročie vzniku Česko-Slovenska. Bratislava, Praha, i obe hlavné mestá spoločne usporiadajú počas celého roka množstvo podujatí.

Aj Francúzsko sa bude podieľať na organizovaní podujatí, aby si pripomenulo svoju aktívnu podporu demokratickým a liberálnym ambíciám a nezávislosti slovenského a českého národa, a to vznikom Česko-slovenskej národnej rady v roku 1916 v Paríži, Česko-slovenskej armády v júni 1918 v Darney vo Francúzsku, a napokon vznikom samostatného Česko-Slovenska na základe Mierových zmlúv. V tomto ohľade zohrala určujúcu úlohu politická a vojenská činnosť francúzsko-slovenského hrdinu, generála M.R. Štefánika, najmä pri vzniku česko-slovenských légií a armády.

Aby sme si pripomenuli storočnicu tejto historickej spolupráce, Francúzske veľvyslanectvo a Francúzsky inštitút na Slovensku, v spolupráci s Misiou stého výročia Prvej Svetovej vojny a slovenskými inštitúciami, sa rozhodli uskutočniť a usporiadať viaceré projekty a podujatia pre širokú verejnosť počas celého roka 2018, počnúc 23. januárom:

 

 • o 11.00 hod bola oficiálne zverejnená výzva na predkladanie pedagogických projektov na tému „aby sme mohli spoločne budovať, je dôležité pripomínať si“, určenej všetkým slovenským a francúzskym školám. Táto výzva odmení najlepšie iniciatívy týkajúce sa stého výročia vzniku Česko-Slovenska. Prezentácia sa uskutočnila v priestoroch Múzea mesta Bratislavy, za účasti štátnej tajomníčky ministerstva školstva, p. Oľgy Nachtmannovej,  generálneho riaditeľa Misie stého výročia Prvej Svetovej vojny, p. Josepha Zimeta, a francúzskeho veľvyslanca na Slovensku, p. Christopha Léonziho.

 

 • p. Martina Štiffelová
 • p. Oľga Nachtmannová
 • J.E. p. Christophe Léonzi
 • p. Joseph Zimet

 

 • v obednajších hodinách riaditeľ Francúzskeho inštitútu na Slovensku, p. Jean-Pierre Jarjanette a generálny riaditeľ organizácie Misia k storočnici Prvej Svetovej vojny, p. Joseph Zimet slávnoste podpísali dohodu o spolupráci.
 • p. Jean-Pierre Jarjanette (vľavo) a p. Joseph Zimet (vpravo)
 • p. Jean-Pierre Jarjanette (vľavo) a p. Joseph Zimet (vpravo)
 • p. Jean-Pierre Jarjanette (vľavo) a p. Joseph Zimet (vpravo)

 

 • o 15.00 hod páni Frédéric Guelton (historik a člen Vedeckej rady Misie stého výročia Prvej Svetovej vojny) a Michal Kšiňan (historik a člen Historického ústavu Slovenskej akadémie vied) odprezentovali prednášku na tému „1917, svetová vojna a vznik česko-slovenských légií“ v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave.

 

 

 • v podvečerných hodinách prebiehala vernisáž výstavy „Vznik česko-slovenských légií“, ktorú v galérii Francúzskeho inštitútu na Slovensku predstavila Misia k Storočnici, za účasti členov vlády a predstaviteľov ministerstva Kultúry, Zahraničných vecí a európskych záležitostí, Obrany a Školstva. Výstava je pre verejnosť otvorená od 24. januára do 28. februára. Neskôr túto výstavu predstavia Francúzske aliancie v Banskej Bystrici a Košiciach.
 • príhovor J.E. p. Christopha Léonziho
 • príhovor J.E. pani Oľgy Natchmannovej
 • príhovor p. Josepha Zimeta
 • Zoom na p. Frédéricka Gueltona
 • Vystavený obraz s názvom "Milan Rastislav Štefánik" od slovenskej maliarky Martiny Kvašňovskej

 

Okrem týchto podujatí, Francúzske veľvyslanectvo svojej webovej stránke spustilo osobitnú rubriku. Táto rubrika bude informovať o usporiadaných podujatiach pri príležitosti stého výročia založenia Česko-Slovenska, a predstaví  taktiež dobové elektronické dokumenty, ktoré priblížia osobnosť a činnosť generála Milana Rastislava Štefánika.