„Les plaisirs de Versailles“ Marca-Antoina Charpentiera v Slovenskej filharmónii ( 06/02 | 19h00)

Dielo Marc-Antoine Charpentiera (1643-1704)   významného francúzskeho barokového skladateľa si pripomenieme v Malej sále Slovenskej filharmónie koncertom „Les plaisirs de Versailles“ mladého slovenského súboru starej hudby „Il Cuore barocco“, na ktorom sa predstavia i hosťujúce francúzske sólistky Louise Leterme a Margot Canale.

6. februára 2018 o 19.00 v Malej sále Slovenskej filharmónie, zakúpiť vstupenku

 

Hrajú:

Il Cuore Barocco
Louise Leterme (FR) soprán
Margot Canale (FR) mezzosoprán
Matúš Šimko tenor
Tomáš Šelc barytón
Peter Zelenka, Adam Szendrei husle
Mária Rendešová, Dorota Matejová flauty
Maria Danneberg viola da gamba
Tomáš Kardoš basse de violon
Martin Gedeon čembalo
Jakub Mitrík teorba

 

Pohľad späť na koncert 

Tento koncert bol veľkolepým hudobným zážitkom, ktorý potešil všetkých divákov v sále. Ako to na koncerte vyzeralo? Pozrite si v galérii nižšie:

Program:

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

Sonata à huit, H. 548
Cupido Perfido Dentr’al Mio Cor, H. 493
Concert pour 4 parties de violes, H. 545
Les Plaisirs de Versailles, H. 480

 

Marc-Antoine Charpentier  bol kultivovanou, vznešenou osobnosťou a šikovným stratégom. Po štúdiách v Ríme a návrate do Paríža sa stal chránencom Marie de Lorraine, zvanej aj Mademoiselle de Guise – sesternice kráľa Ľudovíta XIV. Táto mecenáška zabezpečila skladateľovi nielen ubytovanie a pracovné priestory, ale vzhľadom na monopol kráľovho chránenca Jeana Baptistu Lullyho sa starala aj o uvádzanie Charpentierových diel. Bol všestranným autorom, o čom svedčia jeho sonáty, pastorely (Cupido perfido…), koncerty aj opery.

Program s názvom Les Plaisirs de Versailles predstavuje ukážku Charpentierovej svetskej inštrumentálnej a opernej tvorby. Netradičné inštrumentálne obsadenie súboru Il Cuore Barocco je prispôsobené požiadavkám francúzskej barokovej hudby. Súbor v spolupráci s francúzskymi sólistkami ponúka zážitok z opier v scénickej podobe.

Dramaturgia koncertu je rozdelená na taliansku a francúzsku časť. V prvej časti odznie prvá francúzska sonáta v talianskom štýle “Sonata á huit” a malá talianska pastorela Cupido perfido. V druhej časti koncertu si naplno vychutnáme zrelý francúzsky štýl, ktorý reprezentuje suita komponovaná pôvodne pre štyri violy da gamba. Vyvrcholením koncertu je malá francúzska opera Les Plaisirs de Versailles.