Môj nápad pre francúzštinu

"Môj nápad pre francúzštinu" je otvorená svetová webová platforma, ktorá bola spustená vďaka iniciatíve francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a zrealizovaná Francúzskym inštitútom. Jej cieľom je podporiť používanie francúzskeho jazyka a viacjazyčnosti všade na celom svete.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 26. januára do 20. marca 2018 sa môžete zapojiť a prispieť vašimi nápadmi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Autori najinovatívnejších návrhov budú pozvaní do Paríža, aby predstavili svoju myšlienku ako súčasť realizácie plánu francúzskeho jazyka a viacjazyčnosti (náklady na dopravu a ubytovanie sú zarátané v rámci projektu).

Ak ste Frankofón / frankofil žijúci mimo Francúzska,  za váš príspevok na webovej platforme dostanete mesačný prístup na platformu Culturethèque.

Dva dni diskusií v dňoch 14. a 15. februára zavŕšia túto participatívnu výzvu na predkladanie nápadov a budú do nich zapojení viacerí činitelia (intelektuáli, akademici, umelci, predstavitelia podnikateľskej sféry, politici, zástupcovia správ a francúzskych inštitúcií, zastupiteľských úradov, inštitúcií Frankofónie a občania, ktorí sa vyznamenali prostredníctvom tohto participatíneho projektu).

Výzva má dva ciele

 

  • zbierať konkrétne návrhy na podporu francúzskeho jazyka a viacjazyčnosti ; 
  • analyzovať odpovede a určiť tie najlepšie nápady, ktoré budú prezentované prezidentovi republiky.

 

Teraz je rad na vás! Aký je váš nápad pre francúzštinu?

 

Viac info: https://www.monideepourlefrancais.fr/fr/