Propagácia štúdia vo Francúzsku na slovenských gymnáziách

Oddelenie pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu Francúzskeho inštitútu na Slovensku navštívilo Gymnázium Metodova v Bratislave (29/01/2018) a Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne (31/01/2018), aby žiakom z francúzskej bilingválnej sekcie predstavili možnosti štúdia vo Francúzsku, ako aj aktuálnu ponuku štipendií francúzskej vlády, o ktoré sa môžu uchádzať do konca februára 2018.

Viacerí gymnazisti prejavili záujem o štúdium vo Francúzsku a to najmä v odbore aplikované cudzie jazyky, medzinárodný obchod, politické vedy, chémia alebo medicína.

Propoagácia štúdia vo Francúzsku sa uskutočnila aj 6. februára na gymnáziu Ladislava Sáru v Bratislave a na Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi so študentmi francúzštiny. Počas návštevy sa do tímu zapojila aj Dominika Múdra, ktorá porozprávala o svojich skúsenostiach na Univerzite Mateja Bela a o združení EFPOLIT, ktorého je prezidentkou.

Študenti gymnázia Metodova v Bratislave

Študenti gymnázia Metodova v Bratislave

Študenti gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne

Martina Saganová z oddelenia pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu Francúzskeho inštitútu na Slovensku prezetuje univerzitné štúdiá vo Francúzsku.
 

Gymnazisti na Gymnáziu Ladislava Sáru

Gymnazisti na Gymnáziu v Prievidzi