Budúci školský rok sa otvára Francúzske medzinárodné gymnázium v Bratislave!

Francúzska medzinárodná škola v Bratislave sa v septembri 2018 začlení do siete slovenských gymnázií s medzinárodným programom.

Francúzske medzinárodné gymnázium v Bratislave je svojou štruktúrou a ponukou vzdelávania jedinečné na Slovensku, pripravuje žiakov na dvojitý diplom: bakalár (trojročné štúdium) a maturita (štvorročné štúdium), a tiež ponúka originálnu prípravu na vysokoškolské štúdium na vysokej úrovni.

Prezentácia gymnázia a organizáciu štúdia tu.

Škola Vám poskytne doplňujúce informácie: http://www.ecolefrancaise.sk/sk/