Nukleárny seminár: 25 študentov, 3 dni a mnohé diskusie!

Od 26. do 28. februára 2018 sa konal v účelovom zariadení Slovenskej Technickej Univerzity v Kočovciach jadrový francúzsko-slovensko-český seminár na tému « demontáž a vyraďovanie jadrových zariadení ».

Tieto semináre sú organizované od roku 2009 medzi Francúzskom a Slovenskom a od roku 2012 aj medzi Českou republikou. Ich hlavným cieľom je výmena skúseností medzi odborníkmi z uvedených krajín a ich odovzdanie slovenským a českým študentom a doktorandom jadrovej fyziky.

 

Demontáž a vyraďovanie jadrových zariadení je dôležitou témou v čase, kedy veľa jadrových zariadení na celom svete (určených na výskum alebo výrobu energie) už nefunguje alebo sa v blízkej dobe vyradí z prevádzky. 

Ekonomické a ekologické aspekty tejto problematiky sa dostávajú do popredia v kontexte ekologickej transformácie, ktorú spustila klimatická konferencia v Paríži COP 21. Proces demontáže a vyraďovania jadrových zariadení bude trvať ešte niekoľko desiatok rokov. Je potrebné tento proces postupne optimalizovať a častejšie využívať inteligentné roboty a iné inovatívne nástroje, aby sa rádioaktívny odpad spracovával a uskladňoval s čo najnižším negatívnym dopadom na životné prostredie.

Problematiku študentom a doktorandom priblížili francúzski odborníci z ANDRA a zo CEA a slovenskí partneri z VÚJE a z JAVYS. Trojdňový seminár sprostredkoval 25 študentom a vedeckým pracovníkom množstvo nových informácií a dal priestor na zaujímavé diskusie.

 

  • Christine Georges (CEA)
  • Daniel Delort (ANDRA)
  • Návšteva VUJE Reactor simulator
  • Visite technique VUJE Reactor simulator
  • Visite technique VUJE Reactor simulator
  • Roman Jakubec (JAVYS)
  • J.E.p. Léonzi
  • Vladimir Daniska (VUJE)