Druhá konferencia "Inovatívne mesto" v Košiciach (24.‑25. októbra 2012)

Francúzsky inštitút na Slovensku organizuje druhú medzinárodnú konferenciu “Inovatívne mesto”, ktorá sa bude konať 24. až 25. októbra v Košiciach, v spolupráci s asociáciou Košice 2013. Konferencia je určená predovšetkým pre profesionálov, ako aj pre študentov v danej oblasti a ponúkne príležitosť prezentovať práce študentov z Košíc a z Bratislavy. Taktiež sa uskutoční prednáška známeho francúzskeho architekta Dominiqua Perraulta na tému voda v meste.

Francúzsky inštitút sa pripojil k asociácii Košice 2013 a Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) pri organizácii cyklu konferencií, ktoré budú prebiehat‘ v priebehu rokov 2012 a 2013 a ktoré sú zamerané na mesto Košice. V rámci každej konferencie vystúpia odborníci, ktorí sa venujú mestskému rozvoju z rôznych uhlov pohľadu.