Prednáška o antickom divadle s Florence Dupont (6. apríla o 13.00)

Divadelný ústav v Bratislave a VŠMU pozývajú na prednášku francúzskaj latinistky a helenistky Florence Dupont-ovej, emeritnej profesorky na univerzite Paris-VII, Diderot.

Florence Dupont patrí medzi významné francúzske medzinárodne uznávané
znalkyne antiky. Špecializuje sa najmä na grécke a rímske divadlo. Jej dielo
Latinské divadlo (vyšlo v roku 1988 vo vydavateľstve Colin a naďalej vychádza
v reedíciách), je základnou učebnicou pre študentov antickej literatúry.

Florence Dupont je autorkou mnohých, často provokatívnych teoretických
diel: Homér a Dallas. Úvod do antropologickej kritiky (Hachette, 1991), Rečník bez tváre (PUF, 2000), Senecove obludy: za dramaturgiu rímskej tragédie (Belin, 1995), Tragická bezvýznamnosť (Gallimard, edícia Le Promeneur, 2001), Mužská erotickosť v antickom Ríme (Belin, 2001) a iné.

Venuje sa aj prekladaniu hier z latinčiny. Preložila Senecove Tragédie (vyšli
v dvoch zväzkoch vo vydavateľstve Imprimerie nationale, edícia Le spectateur
français, 1991, 1992) a Plautove komédie Komédia o hrnci a Pseudolus (vyšli
v roku 2002 v Actes-Sud).

Jej nové preklady Sofoklovej Antigony (Arche, 2007) a Euripidovej Medey
(na objednávku režiséra L. Fréchureta v roku 2009) sa stretli s mimoriadne
priaznivou kritikou a dokazujú, že uvádzanie gréckych tragédií prináša stále
zaujímavé impulzy pre modernú spoločnosť.

V piatok 6. apríla 2018 o 13.00 hod., na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU
na Svoradovej ulici č. 2 v Bratislave.

Podujatie je simultánne tlmočené.
Vstup je voľný.