Výstava „Dialógy 2018: Bratislava - Paríž“ (12‑29|04)

Kolektívna výstava „Dialógy 2018: Bratislava - Paríž“ v galérii Umelka  predstaví diela tridsiatky francúzskych umelcov združených v organizácii Conseil national français des arts plastiques (Francúzska národná rada pre výtvarné umenia - CNFAP) v dialógu s dielami ich slovenských kolegov združených v Slovenskej výtvarnej únii (SVÚ) a zároveň pôsobiacich ako pedagógovia na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity (FA STU).

Od 12. do 29. apríla 2018, Galéria Umelka, SVÚ, Dostojevského rad 2, Bratislava

Vernisáž: 12. 4. o 17.00

ALEXYOVÁ–FÍGEROVÁ Katarína (SK)
ANTOINE Annick (FR)
ARCQ Bernadette (FR)
AZOULAY–VILLIER Katherine (FR)
BASTIDE Claudie (FR)
BELIN Helene (FR)
BENETON Marie Annick (FR)
BINET–OUAKKA Fatema (FR)
BLAUTH Lurdi (FR)
BURDEOS Rosa (FR)
COULMONT Crozat (FR)
COURBOT Pascale (FR)
DOMONT Sophie (FR)
DUBLINEAU Yannick (FR)
EBRINGEROVÁ Paulína (SK)
FRANÇOIS Claudine (FR)
GÁSPÁROVÁ–ILLEŠOVÁ Gabriela (SK)
HAGÈGE Martine (FR)
HOBOR Jozef (SK)
CHANSAC Catherine (FR)
IDEE Nicolas (FR)
KELLENBERGER Martin (SK)
KOŽUŠKOVÁ Lívia (SK)
KUBINSKÁ Monika (SK)
KUBINSKÝ Bohuš (SK)
LEGRAND Dominique (FR)
LELLOUCHE Michele (FR)
LUKÁČ Milan (SK)
MAGDZIAK Colette (FR)
MARTINEZ Maïte (FR)
MUNOZ David (FR)
PAZOT Brigitte (FR)
PETRÍK Vladimír (SK)
PLOCZEKOVÁ-LAZURI Eva (SK)
ROSES Annie (FR)
SARTORI Ana (FR)
ŠUDA Michal (SK)
ŠILINGER Jan (SK)
VEILLARD Jean-François (FR)
WEILL Georges (FR)
ZIMMERMANN Annick (FR)

 

Skutočné umenie nepozná hranice a ani nepotrebuje tlmočníka. Nehovorí jazykom, ktorému rozumie každý, ale porozumie mu ten, kto vie počúvať, chce počúvať a sám má čo povedať. Neformuluje vždy definitívne výroky, ale kladie otázky a núti zamyslieť sa, rozmýšľať.

Tak sme to cítili na spoločnej výstave francúzskych a slovenských výtvarníkov na jar 2015 v galérii v Cité Internationale des Arts v Paríži a rovnaký pocit máme tu v galérii Umelka v Bratislave. Obe výstavy sú potvrdením dlhoročných dobrých umeleckých, profesionálnych a v neposlednom rade vzácnych priateľských vzťahov medzi výtvarníkmi, ale aj ich profesionálnymi organizáciami, či vzdelávacími inštitúciami, univerzitami.

V neposlednom rade sa tešíme zo záujmu a ďakujeme za obojstrannú podporu veľvyslanectiev a kultúrnych inštitútov.

„ Ars una, species mille “ - „ Umenie je jedno – má tisíc podôb “

 

Milan Lukáč, marec 2018