Výstava Mladí architekti vo Francúzsku a na Slovensku (19|04‑10|05)

Súťaž Albumy mladých architektov a krajinárov (AJAP), ktorú každé dva roky organizuje vo Francúzsku  Ministerstvo kultúry, je dnes už naozajstnou inštitúciou.

Predmetom ocenenia sú projekty, alebo realizácie autorov do 35 rokov. Porota, zložená z odborníkov z viacerých oblastí vybrala 15 ateliérov, zameraných na architektúru a 5 na krajinársku tvorbu. Tieto návrhy budú vystavené vo Francúzskom inštitúte na Slovensku a neskôr i v Košiciach, spolu s návrhmi mladých slovenských architektov, ocenenými  v súťaži o Cenu prof. Jozefa Lacka a v ďaľšej významnej súťaži o Cenu Dušana Jurkoviča.

Výstava je organizovaná v spolupráci so Spolkom architektov Slovenska, časopisom Projekt, Útvarom hlavného architekta mesta Košice a Fakultou umenia TUKE.

Od 19. apríla do 10. mája v Galérii Francúzskeho inštitútu na Slovensku, Sedlárska 7, Bratislava

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Fotky z vernisáže