Slovensko-francúzska výzva 2018 „I. svetová vojna a osobnosť generála M. R. Štefánika“ (do 18. mája)

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2018 vyčlenilo finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov zameraných na podporu spolupráce slovenských a francúzskych základných a stredných škôl s cieľom pripomenúť si historické výročia v r. 2018 prostredníctvom vzájomnej spolupráce žiakov pod názvom
 

SLOVENSKO-FRANCÚZSKA VÝZVA 2018
 

Finančné prostriedky budú pridelené na základe § 4d, § 4 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z.o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľom základných a stredných škôl v súlade s nižšie zverejnenou výzvou na rok 2018.

Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ základnej alebo strednej školy prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja v súlade s § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. a v požadovanom rozsahu podľa výzvy. Konečný termín podávania žiadostí podľa zverejnených požiadaviek (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) je 18. máj 2018.

Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti sekcii regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do 1. júna 2018.

 

Dokumenty na stiahnutie 

- Znenie výzvy

- Žiadosť

- Štatút komisie

 

Viac informácií na webstránke Ministerstva školstva SR.