Súťaž "Nechajte vyniknúť hodnoty Frankofónie" (do 15. mája)

Aby sme ešte trošku predĺžili oslavy Mesiaca Frankofónie, Francúzsky inštitút na Slovensku vyhlasuje súťaž pre všetkých žiakov a študentov navštevujúcich školské zariadenia, kde sa vyučuje francúzsky jazyk.

Súťaž "Nechajte vyniknúť hodnoty Frankofónie" je určená pre všetkých žiakov a študentov vo veku od 6 do 26 rokov, zapísaných do slovenského školského zariadenia, ktoré ponúka frankofónne vzdelávanie.


Cieľom tejto súťaže je:

- podporiť úvahu o frankofónii a jej hodnotách;

- oboznámiť študentov o bohatstve a kultúrnej rôznorodosti frankofónie;

- vytvoriť pocit spolupatričnosti voči frankofónnej identite;

- povzbudiť mladých ľudí, aby používali francúzštinu vo svojom kreatívnom prístupe;

- valorizovať výtvory účastníkov súťaže ich následným  vytlačením a publikovaním


Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách:

  • Od 6 do 11 rokov: úlohou je vytvoriť plagát graficky znázorňujúci slovo, ktoré vyjadruje jednu z hodnôt Frankofónie (napr. solidarita, rovnosť, bratstvo, sloboda, atď.)
  • Od 12 do 26 rokov: úlohou je vytvoriť plagát graficky znázorňujúci citát, ktorý vyjadruje jednu alebo viaceré hodnoty frankofónieSúťažiaci si sám zvolí spôsob grafického vyjadrenia (kresba, maľba, koláž, fotografia, montáž, komiks, atď.).

Plagát musí okrem grafického znázornenia obsahovať aj samotné slovo alebo citát, ktorý si súťažiaci vybral ako tému svojho plagátu.

Francúzsky inštitút na Slovensku zverejní diela troch víťazov každej z  kategórií vo forme plagátov, ktoré budú následne zaslané do zúčastnených školských zariadení.

Chcete sa zúčastniť? Prečítajte si pravidlá súťaže a dokument s príkladmi citátov a slov nižšie.


Dokumenty na stiahnutie: